โรงเรียนแม่วะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่วะวิทยา

 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่วะวิทยา

1. นายบัญญัติ  เกียล่น                ประธานฯ

2. พระครูวิรุฬห์พิพัฒนกิจ              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

3. นายสมควร  สืบอ้าย                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นายพนม  จิวเดช                      ผู้แทนผู้ปกครอง

5. นางสาวสุมาลี   เกียล่น              ผู้แทนองค์กรชุมชน

6. นายบุญกิ่ง   ศิริธางกุล               ผู้แทนองค์ท้องถิ่น

7. นายทวี  สุวรรณภักดี                 ผู้แทนศิษย์เก่า

8. นางเบญจนันท์  สืบสุยะ                ผู้แทนครู

9. นางสาวปิยรัตน์  มังคลัษเฐียร       กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-29 13:36:25 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่วะวิทยา

นางสาวพัชรี สิทธา
นางเบญจนันท์ สืบสุยะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,908
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่วะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054294238 อีเมล์: maewawittaya2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.จันทนา สลีวงศ์ โทรศัพท์: 0884358595 อีเมล์: jantana_sacc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]