โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)

 

          1. นายเจริญ   เชื้อหงษ์ทอง                 ประธานกรรมการ

          2. รศ.ณรงค์   ณ  เชียงใหม่                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

          3. ผอ.ปารดา  คำศรีสุข                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

          4. นายสุวิชญ์  ชัยเทวรักษ์                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

          5. กำนันไพบูลย์  ตื้อตัน                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

          6. กำนันพิเชษฐ์  ยุทธเสน                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

          7. ผู้ใหญ่สังคม  พิสกุล                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

          8. นางนิตยา  กันต๊ะมา                          ผู้แทนศิษย์เก่า

          9. นางสมพร  ร่วมใจ                             ผู้แทนผู้ปกครอง

          10.พระครูโสภณพัฒนานุวัตร                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

          11.นายจำเนิน  จำปา                           ผู้แทนองค์กรศาสนา

          12.ปลัดวุฒิกร  พิจอมบุตร                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          13.ผู้ใหญ่สุนทร  อินทะ                        ผู้แทนองค์กรชุมชน

          14.นาอภิรดี       พยับทอง                         ผู้แทนครู

          15.นายวัชรินทร์    คำกัมพล                            กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-10 12:30:47 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)

นางเข็มทอง จันทร์ทิพย์
นางนงเยาว์ ชาประดิษฐ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,067
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054281504 อีเมล์: anuban_kk@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา ยินดี โทรศัพท์: 0895552796 อีเมล์: nitdee@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]