โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเกาะคา

 

          1. นายเจริญ   เชื้อหงษ์ทอง                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

          2. รศ.ณรงค์   ณ  เชียงใหม่                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

          3. ผอ.ปารดา  คำศรีสุข                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

          4. นายสุวิชญ์  ชัยเทวรักษ์                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

          5. กำนันไพบูลย์  ตื้อตัน                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

          6. กำนันพิเชษฐ์  ยุทธเสน                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

          7. ผู้ใหญ่สังคม  พิสกุล                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

          8. นางนิตยา  กันต๊ะมา                          ผู้แทนศิษย์เก่า

          9. นางสมพร  ร่วมใจ                             ผู้แทนผู้ปกครอง

          10.พระสมุห์เจษฎา  โอภาโส                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

          11.นายจำเนิน  จำปา                           ผู้แทนองค์กรศาสนา

          12.ปลัดวุฒิกร  พิจอมบุตร                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          13.ผู้ใหญ่สุนทร  อินทะ                        ผู้แทนองค์กรชุมชน

          14.นายบุญเรือน  หุ่นดี                         ผู้แทนครู

          15.นายสวาท  เกษณา                        กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-13 14:06:20 น.

นายสวาท เกษณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะคา
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะคา

นางวีนา เทพเสนา
นางดวงจันทร์ จวรรณตุม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054281504 อีเมล์: anuban_kk@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา ยินดี โทรศัพท์: 0895552796 อีเมล์: nitdee@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ