โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเกาะคา

 

1.  นายเจริญ   เชื้อหงษ์ทอง

2.  นายบุญเรือง  เอกธนพรสกุล

3.  นางสมศรี  มุณีแก้ว

4.  นางสมพร  ร่วมใจ

5.  นางสาวเพ็ญภัค  รัตนคำฟู

6.  พระสมุห์เจษฎา  โอภาโส

7.  จ.ส.อ.บุญส่ง  จันทร์แจ้ง

8.  นายจำเนิน   จำปา

9.  นายไพบูลย์  ตื้อตัน

10.  นางนงรักษ์  สิงห์ขร

11.  นายพเชษฐ์  ยุทธเสน

12.  นายพัลลภ  ระวาส

13.  นางสง่า   ภูระเก

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2013-07-13 17:19:42 น.

นายสวาท เกษณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะคา
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะคา

นางจันทร์เพ็ญ หาญแก้ว
นายวัชรินทร์ คำกัมพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054281504 อีเมล์: anuban_kk@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา ยินดี โทรศัพท์: 0895552796 อีเมล์: nitdee@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ