โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา

 

1.  นายสมคิด  สุวรรณเปิ้น                  ประธานกรรมการสถานศึกษา

2.  นายประเทือง  น้อยจันทร์               รองประธานกรรมการสถานศึกษา

3.  นายวิชาญ  จินดาวงศ์                    กรรมการ

4.  นายวัลชัย  เกาหวาย                     กรรมการ

5.  นายทวน  เจนชัด                          กรรมการ

6.  นายสมพร  บุตรพรม                      กรรมการ

7.  พระครูสิริบุณยวัฒน์                       กรรมการ

8.  นายวิศิษฐ์  เชยเกลี้ยง                   กรรมการ

9.  นายพิษณุ  ปกรณ์ธาดา                  กรรมการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-26 17:44:27 น.

นายพิษณุ ปกรณ์ธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเหล่าป่าสา

นายนพดล สารี
นางสะใบทิพย์ ตำนานวาลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,390
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 0810383900 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประเมิน คำเพ็ง โทรศัพท์: 0878381862 อีเมล์: Pramurn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]