โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นางสุจินตนา คำชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์น่าน
นายมนูญ นันทะเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์น่าน
นางอรพรรณ จันต๊ะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์น่าน

นางจิตรานาฎ วงษารัฐ
นางสมระวี สอนศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

913
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อารีย์ บุญหมั้น โทรศัพท์: 0828954858 อีเมล์: milo_2553@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]