โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นางสุจินตนา คำชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์น่าน
นายมนูญ นันทะเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์น่าน
นางอรพรรณ จันต๊ะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์น่าน

นางสมควร สีนา
นางนิทรา เคนดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อารีย์ บุญหมั้น โทรศัพท์: 0828954858 อีเมล์: milo_2553@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ