โรงเรียนบ้านหนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนุน

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนุน

1.  พระคำมา  จนฺทูปโม                         กรรมการผู้ทรงคุณวุุฒิ/ประธานคณะกรรมการ

2.  นางสาวณัฐนันท์  เขื่อนพันธ์             กรรมการผู้ทรงคุณวุุฒิ/รองประธานคณะกรรมการ

3.  นางเพ็ญ  ไชยสถาน                         กรรมการผู้ทางผู้ปกครอง

4.  นายพิทยา  สุหิตานุเคราะห์               กรรมการผู้แทนครู

5.  นายเล็ก  มโนชัย                              กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

6.  นายเมืองศิลป์  อินต๊ะขัน                   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

7.  นายกสิน  ฝอยทอง                          กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.  นายนันท์  ร้องเก็ด                            กรรมการผู้แทนศาสนา

9.  นายพิทยา  สุหิตานุเคราะห์               รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าานหนุน/กรรมการและเลขานุการ 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-25 16:00:53 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนุน

นางอำพร ใจเย็น
นายพิทยา สุหิตานุเคราะห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,032
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-5449-7378 อีเมล์: py2pong403@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค โทรศัพท์: 0861148420 อีเมล์: py2pong403@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]