โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

 

     1. นายดวงจันทร์          ยารังษี                    ประธานคณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

     2. นายนิพล                  ยะนัน                       รองประธานคณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

     3. ท่านพระครูวิมลกิตตยาภรณ์                     กรรมการ (พระภิกษุ)

     4. นายจรัญ                  สถานเดิม                 กรรมการ (ท้องถิ่น)

     5. นายอิ่นแก้ว              ริมพิสอน                  กรรมการ (ท้องถิ่น)

     6. นายไชยยา              จิระกา                     กรรมการ (ผู้ปกครอง)

     7. นางผัดแก้ว              โพธิแก้ว                  กรรมการ (ชุมชน)

     8. นายทนง                   ตายัน                     กรรมการ (ครู)

     9. นายวัลลภ                 ตลับทอง                กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-31 09:47:32 น.

นายวัลลภ ตลับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)

นายสง่า ฟองย้อย
นายทนง ตายันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,274
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5319-5258 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป หงษ์คำ โทรศัพท์: 088-5762817 อีเมล์: narathiphk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]