โรงเรียนบ้านร่องแช่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านร่องแช่

 

1. นายกุน              เขียวจำปา          ประธานกรรมการ

2. นายสิงห์ทอน   เย็นใจ                   รองประธานกรรมการ

3. พระพิชญาทร    อัคคเมธี                ผู้แทนองค์กรศานา

4. นายเชนทร์       กองมงคล             ผู้แทนผู้ปกครอง

5.นายสมภพ          สีลาสม                 ผู้แทนศิษย์เก่า

6. นายธวัชชัย      แสนสาร                ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

7. นายจำนงค์      ศิริใจ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ

8.นายจักรกฤษณ์   แดงสนั่น             ผู้แทนครู

9. นายสุทิน         เทียมสระคู             กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-03-19 22:04:56 น.

นายสุทิน เทียมสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่องแช่

นางสาวมัญชุศา ฟังเร็ว
นายคมกริช จบศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,981
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร่องแช่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: rongchae@gmail.com.com
เว็บมาสเตอร์:: คมกริช จบศรี โทรศัพท์: 0993584604 อีเมล์: krisjobsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]