โรงเรียนเพียงหลวง 16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพียงหลวง 16

 

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายวิเชษฐ์      หาญสุวรรณชัย

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

นายสิทธิชัย  หาญยอดสกุล

รองประธานกรรมการ

ผู้แทนจากองค์กร ชุมชน

3

นายกัลยา  ชาญชัยแก้วมณี

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

4

นายสุริยา  สมฤทธิ์

กรรมการ

ผู้แทนครู

5

นายพุฒิพงษ์  ยอดมณีกาญจน์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นายบุญ  แซ่หาญ

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

7

นายสุวิทย์  แซ่โซ้ง

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

8

นายจั๊วะตั๋ว  แซ่หาญ

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

9

นางซี  แซ่ย่าง

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

10

นายธนิต  กงพลนันท์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายชาย  แซ่เล่า

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นายเจริญ  แซ่หาญ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นายชุมมพล  แซ่หาญ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายเยีย  แซ่เล่า

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายพิพัฒน์  อุทธิยา

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-28 16:39:01 น.

นายพิพัฒน์ อุทธิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพียงหลวง 16

นางสาวแพรวพรรณ รักเมือง
นางสาวชไมพร วงศ์วุฒิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,871
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพียงหลวง 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052-029252 อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แพรวพรรณ รักเมือง โทรศัพท์: 0910785663 อีเมล์: ouypreaw@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]