โรงเรียนบ้านหนองเสา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเสา

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านหนองเสา

 

1.      นายเมือง  ชัดชรัตน์                          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.      นายสวาง  เวียงสิมมา                         ผู้ทรงคุณวุฒิ       

3.      พระอธิการจีรนันท์ จีรธัมโม                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                

4.      นายสำอาง  บุตรพรม                          ผู้แทนผู้ปกครอง                       

5.      นายประพันธ์  งาช้าง                          ผู้แทนครู

6.      นายหนูอินทร์  มาริชิน                        ผู้แทนศิษย์เก่า

7.      นายวิศรุต  ศรีโยธา                            ผู้แทนองค์กรชุมชน

8.      นายทองใบ  เวียงสิมมา                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9.      นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล                    ผู้อำนวยการโรงเรียน/ กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-28 14:52:07 น.

นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเสา

นายประพันธ์ งาช้าง
นางศศิธร วิลาวัลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,214
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0644356944 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศศิธร วิลาวัลย์ โทรศัพท์: 0931977942 อีเมล์: Sasitronwilawan 01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]