โรงเรียนบ้านหนองเสา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเสา

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านหนองเสา

 

1.      นายเมือง  ชัดชรัตน์                          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.      นายสวาง  เวียงสิมมา                         ผู้ทรงคุณวุฒิ       

3.      พระอธิการจีรนันท์ จีรธัมโม                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                

4.      นายสำอาง  บุตรพรม                          ผู้แทนผู้ปกครอง                       

5.      นายประพันธ์  งาช้าง                          ผู้แทนครู

6.      นายหนูอินทร์  มาริชิน                        ผู้แทนศิษย์เก่า

7.      นายวิศรุต  ศรีโยธา                            ผู้แทนองค์กรชุมชน

8.      นายทองใบ  เวียงสิมมา                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9.      นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล                    ผู้อำนวยการโรงเรียน/ กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-28 14:52:07 น.

นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเสา

นางศศิธร วิลาวัลย์
นายประพันธ์ งาช้าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,180
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล โทรศัพท์: 0644356944 อีเมล์: aoi184@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]