โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

 

  1. นายสุริโยธิน          ไกลถิ่น    ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน          หมู่ 3     ต.เม็งราย           ประธานคณะกรรมการ
  2. นายบุญญฤทธิ์        เวียงคำ     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 3     ต.เม็งราย           รองประธาน
  3. พระครูวิลาสสีลาภรณ์            ตำแหน่ง   เจ้าอาวาสวัดพญาเม็งราย                            กรรมการ
  4. นายอนิวัตร            มอยมี       ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 3     ต.เม็งราย           กรรมการ
  5. นายบุญทอง          ไกลถิ่น                                                                          กรรมการ
  6. นายชานุ                โนวงษ์                                                                         กรรมการ
  7. นายประนอม           ผัดแก้ว                                                                         กรรมการ
  8.  นางนงลักษณ์          ออนสา                                                                        กรรมการ
  9.  นางสาวนงเยาว์       ปินคำ    ตำแหน่ง    ครู  คศ.3                                          กรรมการและเลขานุการ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-26 21:54:28 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสันป่าสักสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,844
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นงเยาว์ ปินคำ โทรศัพท์: 0899986650 อีเมล์: Nongyao09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]