โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

 

คณะกรรมการสถานศึกษา

1.       นายพิทักษ์        สุริยะธำรงกุล         ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.       นายสารภี        พนารัตน์ดอนชัย      กรรมการ

3.       พระสิงห์ทอง      อุทัคโค                กรรมการ

4.       นายปรีชา        ทาอ้าย                  กรรมการ

5.       นายทุน           รัศมีไพร                  กรรมการ

6.       นายไพบูลย์       สุขมา                   กรรมการ

7.       นางสายัณต์       จันต๊ะ                   กรรมการ

8.       นางคมคาย       นันทะชัย              กรรมการ

9.       นายปรีชา         สุทธกุล                กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

นางวาสนา แก้วใส
นางรัชนี กาวิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

977
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053062048 อีเมล์: thasongkwae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอุทิศ จ๊ะปิน โทรศัพท์: 0861935615 อีเมล์: utittu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]