โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ

 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายผ่องพันธ์  ก้องสนั่นเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2 นายสมาน  ใฝ่ทวีสกุล ผู้แทนผู้ปกครอง
3 นายสุเทพ  อินถา ผู้แทนครู
4 นายพะเส่โพ  คิดทองนพคุณ ผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายอาทร  เดชดำรง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายณรงค์เดช  ใฝ่สุขสันต์ ผู้แทนศิษย์เก่า
7 นายจอซอ  ไม่มีชื่อสกุล ผู้แทนศาสนา
8 นายหม่อเวลอย  ธรรมวินิจสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9 นายทักษิณ  นามวงค์ กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-27 14:37:28 น.

นายทักษิณ นามวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจอซิเดอเหนือ

นางวิรินทร์ญา รุจิกรณ์เสถียร
นายอาคม น่านกร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,735
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 052-049550 อีเมล์: josider.hnear@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัชวาลย์ ภูแซมแสง โทรศัพท์: 0931387054 อีเมล์: balance_nong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]