สารสนเทศโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

 

นายวัชรพล  พญาพรหม  ประธานกรรมการ

นางรตนพร กันธวัง    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางพัชรินทร์  จันตะบุตร  กรรมการผู้แทนครู

นายธีรชัย กันธวัง   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา   กรรมการผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวรพงษ์  มั่นคง  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูใบฎีกานครินทร์ โกวิโท  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสุเทพ  ชูขันธ์  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายเกษม  สาบุ่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์ธวัชชัย  ยิ่งทวีศักดิ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชูชีพ  กาญจนสูตร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิเชียร  บุญชู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกัลยา  เจริญยศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิเวศ ศรีวิชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-18 21:06:07 น.

นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าสองยางวิทยาคม

นางสาววิชุตา ศรีม่วง
นางสาวชุติปัญญ์ ล่อกา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,979
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อธิษฐ์ บุญเจริญ โทรศัพท์: 0999709903 อีเมล์: vengeance_22f@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]