โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์

 

นายผ้า  แซ่ว่าง  ประธานกรรมการ

นายเฒ่า  แซ่ม้า  รองประธาน

นายสวาท  ชาวพิทักษ์  ตัวแทนองค์กรศาสนา

นายเฉลา  บัวทอง  ตัวแทนครู

นางเก่ง  แซ่ว่าง  ตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสุรศักดิ์  นิตย์ไชยวงศ์  ตัวแทนผู้ปกครอง

นายเจริญชัย  แซ่จ๊ะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางยุพิน  แซ่ท้าว  ตัวแทนศิษย์เก่า

นายดิเรก  ฮุนทวีชัย  กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอนุชิต เชษฐตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศรีคีรีรักษ์

นางสาวศุจินธร ชมพู
นายณัฐพงษ์ ทองเถื่อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

231
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โทรศัพท์: 055039258 อีเมล์: bansrischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์ โทรศัพท์: 0861866199 อีเมล์: sanyasamut17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]