โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 

รายชื่อกรรมการสถานศึกษา : 002 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 

school code position names
2 ประธาน นายเดชา  ดีผดุง
2 ผู้แทนผู้ปกครอง นายจีระพันธ์  กุลเพชรจิระ
2 ผู้แทนครู นางสาวเพ็ญศรี  กรกชมาศ
2 ผู้แทนองค์กรชุมชน นายบุญทรง  แทนธานี
2 ผู้แทน อปท นายพลลภ  ลาทุม
2 ผู้แทนศิษย์เก่า นายบัณฑิตย์  พิพัฒน์สัตยานุวงศ์
2 ผู้แทนองค์กรศาสนา พระครูประภากร  ชัยกิจ
2 ผู้แทนองค์กรศาสนา พล.ต.ท. วสันต์ วัสสานนท์
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.ต.วีระสมพร อยู่ศรีสกุล
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมชาย  ภู่เพียร
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุนทร อ่อนลิ้ม
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายนุกูล  พูลทองคำ
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายจตุธรรม  เรืองจุติโพธิ์พาน
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.ต. เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ
2 กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 วันครบวาระ วันที่ 24 มีนาคม 2561

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-30 21:30:04 น.

ดร.มานพ เกตุเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายไสว เม้ยขัยหมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายประพันธ์ พุฒตาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นางเพิ่มศรี เมฆสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายนคเรศ นิลวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม

นางนิชาภา พุ่มทอง
นางพัชรี ปั้นมูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,321
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055227600 อีเมล์: narai@pp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ โทรศัพท์: 0816423381 อีเมล์: plk_pv56@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]