โรงเรียนวัดวังกระชัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดวังกระชัน

 

1. นายมานพ   บุญโห้                         ประธานกรรมการฯ

2. นายปรีชา   แสนคำ                        รองประธานกรรมการฯ

3. พระอธิการสยาม   โชติปญโญ         กรรมการ

4. นายสงวน   มากัง                           กรรมการ

5. นายอำพัน   ตะพานทอง                 กรรมการ

6. นายเพ็ชร   ไชยธงรัตน์                   กรรมการ

7. นางสายฝน   เหมือนวงศ์ธรรม        กรรมการ

8. นายมนตรี   อ้นมี                           กรรมการ

9. นางจันทร์ทิพย์  เนตรแสง              กรรมการและเลขาฯ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-05 10:31:38 น.

นายชัยรัตน์ กาปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังกระชัน

นายสมชาย พูลฉันทกรณ์
นางสาวรุ้งเดือน รุ่งรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,875
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังกระชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยรัตน์ กาปัญญา โทรศัพท์: 0918375919 อีเมล์: chirat20202509@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]