• กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังอ้อ

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

๑.  นายสมศักดิ์    บงการณ์                    ประธานกรรมการ

๒.  นางศิลาณี    วันเนตร                       กรรมการ

๓.  นางทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม                 กรรมการ

๔.  นายสหทัต  สีสุข                             กรรมการ

๕.  นายแต้ม    ปัตถพี                           กรรมการ

๖.  นายจ๋อง    ศรีสกุล                           กรรมการ

๗.  พระเทพพิเชษญอัถกิจ (พระครู)          กรรมการ

๘.  นางณัฐพร    เกศดี                          กรรมการ

๙.  นายอิทธิเชษฐ์   โกเศศสุขชูโชค         กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-03-24 06:50:29 น.

นายอิทธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้อ

นางสุนีย์ ทรงบัวผัน
นางสาววลัยลักษณ์ บัวเก๊าสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,358
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: banwangor@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น้ำค้าง เคียงข้าง โทรศัพท์: 0910288789 อีเมล์: namkangkiang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]