โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

 

1. นายกฤษณะ      แสงพยุง          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พระครูไพบูลย์ธรรมวงศ์             กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

3. นางนพนันท์  สมรูป                  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

4. นางสำเภา  จารุโยธิน                กรรมการผู้ปกครอง

5. นายปวัตร  อยู่กำเนิด                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายชวลิต  เครือเอม                 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. นางสาคร  ยามช่วง                   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

8. นางวสุกาญจน์  อินแสน             กรรมการผู้แทนครู

9. นางสาวกานต์นภัส  กลับเครือ    กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-29 12:57:02 น.

นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

นางศริณยา จันทร์เพ็ญ
นางยิ่งพิศ เฟื่องฟู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,265
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3273-3301 อีเมล์: waddontako_school@ratch
เว็บมาสเตอร์:: วรรณา นาคทับ โทรศัพท์: 0817050252 อีเมล์: s124@ratchaburi1.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]