โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

 

ที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

นายเรวัต             กองศรีกุลดิลก

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานกรรมการ

2

นางสุวารีย์          คุ้มจิตร์

ผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางปกิตตา        เหมือนหนู

ผู้แทนครู

4

นายสุชาญ         ฐิติกุล

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5

นายลำยอง         ฤทธิ์ธิไกร

ผู้แทนองค์ชุมชน

6

จ.ส.อ.ประสิทธิ์   พุดภูสา

ผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระสรชัย            ภูริปัญญโญ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8

นายอำนาจ         งามยิ่งยวด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

9

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

กรรมการและเลขานุการ

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-08-17 13:32:28 น.

นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

นางปกิตตา เหมือนหนู
นางพรปวีณ์ งามยิ่งยวด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,232
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3231-3120 อีเมล์: s182@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: ชนัดดา ทองประเสริฐ โทรศัพท์: 0962959989 อีเมล์: rongmam45@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]