โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแก่งหลวง

 

1. นายณรงค์   รักสาย                          ประธานกรรมการ

2. นายธนาสิทธิ์      จันทรโสม              ผู้แทนองค์กรชุมชน

3. นายธนวัฒน์     ชำพาลี                     ผู้แทนผู้ปกครอง

4. นางสมบูรณ์     ดาวเจริญพร             ผู้แทนครู

5. นายทวิช    เลิศวิโรจน์ถาวร              ผู้แทนองค์กร

6.  นายสมเจียก    มหานาม                  ผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระอธิการบุญช่วย กาญจโน           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8. นายสุรพล    นิ่มเนตร                        ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายสุวพงศ์     เรืองสิทธิชัย             กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-18 14:51:43 น.

นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก่งหลวง

นางสุพรรณี สดใส
นายรัฐพล ไวทยะชัยวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,899
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 034-651172 อีเมล์: kangluang1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวภัณฑิลา วรรณา โทรศัพท์: 0892130457 อีเมล์: backaie@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]