โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2013-06-08 20:50:03 น.

นายณรงค์ รอดประจง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมาคมไทย-ออสเตรเลียน

นางสาวสิริณัฏฐ์ ประยูรสุข
นายเผชิญ แสนสุข

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 034-686635 อีเมล์: samakomthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัชนี กิจสอ โทรศัพท์: 0810198065 อีเมล์: pannakikom@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ