โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายณรงค์ รอดประจง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมาคมไทย-ออสเตรเลียน

นางธิติพร คชพันธ์
นางสาวพิษสุณี ชมดาว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน โทรศัพท์: 034-686635 อีเมล์: samakomthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัชนี กิจสอ โทรศัพท์: 0810198065 อีเมล์: pannakikom_2519@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ