โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายณรงค์ รอดประจง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมาคมไทย-ออสเตรเลียน

นางวารี แสนสุข
นางสาวสิริณัฏฐ์ ประยูรสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 034-686635 อีเมล์: samakomthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัชนี กิจสอ โทรศัพท์: 0810198065 อีเมล์: pannakikom_2519@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ