โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐานโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  1. นายกุลชร เหลืองสุดใจชื้น ประธานกรรมการ
  2. นางสาวสุนันท์ รักรัตน์ ผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นางมาลินี เข็มแข็งปรีชานนท์ ผู้แทนครู
  4. นางสาวณิรดา กัญชรัตน์ ผู้แทนศิษย์เก่า
  5. นางบังอร คำวัตร ผู้แทนองค์กรชุมชน
  6. นายสมยศ ปักษาสุข ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  7. พระครูอนุกูลบวรกิจ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  8. นายวีระ รัตนาวงศ์ไชยา ผู้ทรงคุณวุฒิ
  9. นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์ เลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-05-08 18:30:31 น.

นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพระประโทณเจดีย์

นางจินดาขวัญ ถิ่นวงษ์แดง
นางดวงจิตร์ ศิลประเสริฐสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,678
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-306073 อีเมล์: w.ppt.scool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกอมร สกุลวรรณวงศ์ โทรศัพท์: 0840167882 อีเมล์: joi_little2002@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]