โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

นายพิเชษฐ์   ปิ่นเกษร                        ประธานกรรมการสถานศึกษา

นายสุนทร    ชิวปรีชา                         กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางวันเพ็ญ   ช่อทับทิม                      กรรมการผู้แทนครู

นายชูชีพ     แย้มสำรวล                      กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายปรีดี    จัดคล้าย                           กรรมการผู้แทนชุมชน

นายประสิทธิ์    คล้ำศรี                        กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระมหากมล     สุจิตฺโต                      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายพงศ์ภรณ์    อธิศธนาเกียรติ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสมพิศ  พูนเพิ่มพันธ์               กรรมการและเลขานุการ   

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-27 11:05:42 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ่อตะกั่ว

นางสาวสมพิศ พูนเพิ่มพันธ์
นางสาวอัญชลี ศานติกรวาณิชย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,803
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 094-5511231 อีเมล์: watbotakua@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี ศานติกรวาณิชย์ โทรศัพท์: 0810152544 อีเมล์: san_auns@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]