โรงเรียนบ้านลานแหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลานแหลม

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านลานแหลม  (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ)

  1. นายบุญเลิศ      นัดสูงวงศ์                 ประธานกรรมการ
  2. พระอธิการอเนก คุณวโร                    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  3. นายยอด          คำพึ่งพร                    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  4. นายทยอย        เกิดต่อพันธ์               กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายทองหล่อ     รุ่งเรือง                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  6. นายจำเนียร      รุ่งเรือง                     กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
  7. นายมะปราง     สานิยม                     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  8. นายสมพงษ์      ตะโกดี                     กรรมการผู้แทนครู
  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานแหลม  กรรมการและเลขานุการ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-29 16:45:58 น.

นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลานแหลม

นางนิชาภา สอนทรัพย์
นายประพันธ์ ศรีพิพัฒน์พรกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,202
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-965613 อีเมล์: banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ ชัยภูมิ โทรศัพท์: 0871254165 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]