โรงเรียนวัดบางหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางหลวง

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(๑)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑.

นายพิชัย

ลิโมทัย

 

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นายดำรงศักดิ์   

หมอนทอง

 

คณะกรรมการ

๓.

นายกฤติน       

แสงสวัสดิ์

 

คณะกรรมการ

๔.

นางสาวเรณู

มณฑาทิพย์

 

คณะกรรมการ

๕.

นายวิชัย

เกตุแก้ว

 

คณะกรรมการ

๖.

นายพิเชษฐ์

สุนทรถาวรวงศ์

 

คณะกรรมการ

๗.

นายอนันต์

สุขสมกิจ

 

คณะกรรมการ

(๒)

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

 

 

๑.

นายทรงพล

หุ่นสิน

 

คณะกรรมการ

(๓)

ผู้แทนครู

 

 

 

๑.

นางสาวอุษา

มะหะหมัด

 

คณะกรรมการ

(๔)

ผู้แทนศิษย์เก่า

 

 

 

๑.

นางสาวอุทัยวรรณ

ปานอุทัย

 

คณะกรรมการ

(๕)

ผู้แทนองค์กรชุมชน

 

 

 

๑.

นายสุภาษิต

อรรถนันท์

 

คณะกรรมการ

(๖)

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

๑.

นางสาวขวัญใจ  

โมกขพันธุ์

 

คณะกรรมการ

(๗)

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

๑.

พระมหาปรีชา

ภูริปัญโญ

 

คณะกรรมการ

๒.

นายถาวร

มณฑาทิพย์

 

คณะกรรมการ

(๘)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

๑.

นายธเนศ

ปานอุทัย

 

คณะกรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 08:50:23 น.

นายธเนศ ปานอุทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางหลวง

นางสาวชฎาภรณ์ ใยย่อง
นางสาวอุษา มะหะหมัดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,419
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-399071 อีเมล์: watbangluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สำลี จวงจันทร์ โทรศัพท์: 0612416636 อีเมล์: watbanglungschool@gmail,com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]