โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

 

  1. นายอาคม อินทโชติ              คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นายวีระ  พูลสวัสดิ์                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม          เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. พระนพเกล้า  สนฺตจิตโต          กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
  4. นางสาวสุนทรียา  ชื่นจำรัส     กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  5. นายมานพ  ขาวขำ                  กรรมการผุู้แทนครู
  6. นายณรงค์  ปลื้มลมัย              กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  7. นายสมชาย  อินทโชติ           กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  8. นางสาวยศณนันธร ศรีเล็กดี    กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
  9. นางเครือวัลย์  ภิรมย์เบี้ยว       กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-28 11:39:41 น.

นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเวฬุวนาราม

นางนงลักษณ์ ศรีชูเปี่ยม
นางสาวเพียงดาว ศรีแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,126
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900006 อีเมล์: Watwayruwanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ บุญสุข โทรศัพท์: 034109932 อีเมล์: watwayruwanarumschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]