คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนราภิรมย์

 

 1.  นายจำเริญรัตนภิรมย์            ผู้ทรงคุณวุฒิ                     ประธานกรรมการ

 2. นายทองย้อย  วงษ์อุบล           ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น       รองประธาน

 3. นายบุญส่ง   ศรีแก้ว                ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ

 4. นายสรวิทย์    รัตนภิรมย์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

 5.  นายมานพ  ภิรมย์ชื่น               ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ

 6. นายสำเริง  ภิรมย์พร                 ผู้ทรงุณวุฒิ                       กรรมการ

 7. นายบุญยืน เพ็งเพ่งพิศ               ผู้ทรงคุณุวุฒิ                      กรรมการ

  8. นายชัยพร     เอี่ยมสะอาด         ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

  9. พระครูพิศาลบุญญากร                ผู้แทนองค์กรศสนา         กรรมการ

10.นายสมบัติ     ศรียารันต์           ผู้แทนอค์กรศาสนา              กรมการ

11. นายสมเดช   จินวงษ์โป๊          ผู้แทนศิษเก่า                      กรรมการ

12. ร.ต.ท.ไพโรจน์   สุขสมกิจ       ผู้แทนผู้ปกครอง                 กรรมการ

13. นายประลอง    ภิรมย์อยู่          ผู้แทนองค์กรชุมชน             กรรมการ

14. นายศิริ    อินทร์วิมล              ผู้แทนครู                           กรรมการ

15 นายสนธญา   ไทรบุญจันทร์                            กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-29 13:17:41 น.

นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนราภิรมย์

นางสาวนิภาพร เหล็กหลี
นางพรพรรณ ประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,144
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900039 อีเมล์: narapiromsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊ โทรศัพท์: 0899156308 อีเมล์: suwannarn.151@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]