โรงเรียนคลองบางกระทึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองบางกระทึก

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองบางกระทึก

1.  นายสุวิน  วุฒิสังคะ                   ประธานกรรมการ

2.  นางกฤตยา  รตนวัณณ์            กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3.  นางวนิดา  ศรีสุข                      กรรมการผู้แทนครู

4.  นางศรีประภา  หรั่งบุญลือ        กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5.  นายศิริ  เพ็งจันทร์                    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.  นายสมยศ  เพ็งจันทร์               กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7.  พระครูธรรมะรครรชิต  คุณวโร     กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8.  พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ ธมมครุโก   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

9.  นายราชัน  มีป้อม                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.  นายสุเทพ  สิงหรา                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11.  นายลุงกบพุงกาง  สีผึ้ง                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.  นางบุญธิดา  เพ็งนรพัฒน์            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.  นางวัฒนา  ตรีเพชร                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.  นางสาวกัญญ์ธนัชญ์  ศณีเกตุนิ่ม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15.  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก     กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นายจักรกฤษ ดอนงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองบางกระทึก

นางสาวปราณี วุฒิโตกุล
นายสมพงษ์ จินดารุ่งเรืองรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,094
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองบางกระทึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 024827129 อีเมล์: kbschool84@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชณี เกิดมณี โทรศัพท์: 08-9821-5251 อีเมล์: patchanee_toy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]