• กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดท่าข้าม

 

คุณสำเริง                    บุญอรุณรักษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณอุดร                       กิจสวัสดิ์

กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง

คุณสุรพล                    บุรผากา

ผู้แทนครู

คุณสมพูน                   กิจประเสริฐ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

คุณธงชัย                   กิจบำรุง

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณประธาน               เหล่าสมาชิกกุล

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระปลัดณัฐพงษ์  อุปสันโต  (รอบคอบ)

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

คุณสมชาย                เรืองแก้วมณี

กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณบุหงา                  วิริยะ

กรรมการและเลขานุการ

นายมานพ                กิจฉลอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

คุณณภัทร                ธารีปปฐมกุล

กรรมการที่ปรึกษา

คุณกมลวรรณ          สวัสดิ์พรปิติ

กรรมการที่ปรึกษา

คุณรานี                   กุศลวัฒน์

กรรมการที่ปรึกษา

คุณอาภา                 สุจิรารัตน์

กรรมการที่ปรึกษา

คุณนาง                   สมประสงค์

กรรมการที่ปรึกษา

คุณอลัชนา               กิจสมัคร

กรรมการที่ปรึกษา

คุณเฉลิมพล             อุณหทวีทรัพย์

กรรมการที่ปรึกษา

 คุณวิเชษฐ               นิ่มสังกัด

กรรมการที่ปรึกษา

 คุณวิรักษ์                 คุปติธรรมกุล

กรรมการที่ปรึกษา

คุณกฤษฎ์                แสงชัยชนะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

คุณชานนท์              พยัตตระกูล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

คุณสิทธิพงษ์            กิจสวัสดิ์ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

คุณชัชวาลย์             กิจเจริญ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4   กำนัน

คุณศิริวัฒน์              กิจฉลอง 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

คุณประชุม              กิจฉลอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดท่าข้าม

นางอุไรวรรณ บุรผากา
นางสาวนุชอนงค์ ถิรนันทนากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,265
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-292278 อีเมล์: watthakam54m3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมชาย จีนเดีย โทรศัพท์: 0822449269 อีเมล์: somchaijindia@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]