โรงเรียนบ้านคลองโยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองโยง

 

รายชื้อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ๑. นายพรภิรมย์  อ่อนสัมพันธุ์                          ประธานกรรมการ

    ๒. พระธรรมนูญ  ธมมโช                                  กรรมการผู้แทนสงฆ์

    ๓. นายประเสริฐ  อิ่มเอิบรัตน์                            กรรมการผู้องค์กรชุมชน

    ๔. นายอำนาจ  อัศวรักษ์สกุล                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

    ๕. นางยุพาพร  ขำดำรงเกียรติ                         กรรมการผู้แทนครู

    ๖. นายสมชาย  มีคลองโยง                              กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    ๗. นายสังเวียง  เที่ยงสมพงษ์                          กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

    ๘. นางสาวกัญญพัชร  ดอกเตย                        กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

    ๙. นายยุทธนา  ปฐมวรชาติ                             กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-23 12:00:42 น.

นางอศิภรณ์ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองโยง

นายพีรพัฒน์ ปริยชานิ
นางจินดา อ่วมวิไลยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,820
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองโยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banklongyongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วารี สวัสดิ์จุ้น โทรศัพท์: 0874953724 อีเมล์: vr_teacher@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]