โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

 

ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดอ่างทองทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

นายพิษณุ    สำรวยรื่น

ประธานกรรมการ

กำนันตำบลบางยาง

นายอาคม   ระหงษ์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กร

พระมหาประเสริฐพร  โชติวโร

กรรมการ

เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง

นายมงคล    สุนทรชัชเวช

กรรมการ

ผู้แทนชุมชน

นายสุชาติ   สุนทรชัชเวช

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุชาดา   แช่มสาคร

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

นายสมชาย  เปรมประเสริฐ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

นางปัทมา   ประยูรอนุเทพ

กรรมการ

ผู้แทนครู ร.ร.วัดอ่างทอง

นายพิษณุ  สุขนิติ

กรรมการ/เลขานุการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-14 15:39:42 น.

นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

นางมานีจันทร์ เปรมประเสริฐ
นางสาวอาทิตา วรสุทธิ์พิศาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,237
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034474636 อีเมล์: watangtong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภากร ตั้งจิตโชคชัย โทรศัพท์: 0814201349 อีเมล์: supagon_2557@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]