โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 

 

1. นางวิภา  มานะศิริมงคล                 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. นายวิชัย  สังขสูตร                       กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3. นางสุกัญญา   บัวบาง                 กรรมการผู้แทนครู

4. นายสุทัศน์  วงษ์ทวีทรัพย์             กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

5. นายวิม     นาคสวาท                    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

6. นายสำเภา  นาคสิงห์                   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. พระครูพิศาลจริยาภิรม                 กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8. นายเฉลิมวิทย์  ฉิมตระกูล            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายเสวก   สินประเสริฐ                กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-08 13:37:43 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นายวิรัช สวัสดิ์รักษา
นางประภัสสร แต้มดื่มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,195
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โทรศัพท์: 0 3473 5270 อีเมล์: watpradoo@sskedarea.net
เว็บมาสเตอร์:: คำพร พรมทอง โทรศัพท์: 0878697132 อีเมล์: manthana_236@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]