• กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองพลับ

 

            รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นางฉลวย  ศรีสุวรรณ                      ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ

 2. นายบุญมา  อินทร์ดิษฐ์                 กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3. นางอุไร  บุญทรัพย์                         กรรมการผู้แทนครู

4. นายทัน  อุ่นเรือน                            กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นายอำนวย  มลคล้ำ                       กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. นางสาวรจนา  ทศพลญาณ            กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระครูสิริศุภกิจ                               กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8. นายวีระ  รัศมีเพ็ญ                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นางนิตยา  ฤทธิ์อินทร์                    กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:05:57 น.

นายสมโชค สุทธิเมธานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองพลับ

นายพลพรรธน์ พลสระคู
นางสาวนริศรา เสียงเล็กสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,170
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองพลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-32528023 อีเมล์: bannongphab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พลพรรธน์ พลสระคู โทรศัพท์: 0877218770 อีเมล์: rawin_popla@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]