โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม

 

1. นายอรรถพรชัย  ใกล้ชิด ประธานกรรมการสถานศึกษา
2. นางสาวสุดารัตน์  ยางน้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางนาฎ  บัวพา กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
4. นางบัวทิพย์  สุขทวี กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
5. นางอโนทัย  โกมลหิรัญ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
6. พระครูปลัดพงศ์พันธ์ อินฺทปญฺโญ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
7. นางสุบรรณ  ทิพย์เนตร กรรมการผู้แทนครู
8. นายสมจิตต์  ร่วมวงศ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. นางสาวจุฬารัตน์  เกตุย้อย กรรมการและเลขานุการ
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-25 09:24:18 น.

นางสาวจุฬารัตน์ เกตุย้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเกษตรกันทราราม

นางสาวจิตรา สิทธิศักดิ์
นางสุบรรณ ทิพย์เนตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,659
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0848937752 อีเมล์: watkasatkan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววริศรา นวมนิ่ม โทรศัพท์: 0805796265 อีเมล์: tan_warisara19@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]