โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

1. พระครูวิริยาธิการี  ผู้แทนพระสงฆ์

2.นายสมคิด ยางน้อย   ประธานกรรมการ

3. นายสมจิตต์  ร่วมวงศ์  องค์กรท้องถิ่น

4. นายไพฑูรย์  สุขปลั่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นางภควรรณ  บัวพา  ตัวแทนครู

6. นายประพิษ  พวงมาลัย  ศิษย์เก่า

7. นายสมนึก  น้ำพลอย  ตัวแทนผู้ปกครอง

8. นางแววมณี  งามขำ  ตัวแทนผู้ปกครอง

9. นายธงชัย  มาประชุม  ที่ปรึกษา

10. นายเสถียร  บุญกอง  ที่ปรึกษา 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-20 19:06:40 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเกษตรกันทราราม

นางสุบรรณ ทิพย์เนตร
นางสาววริศรา นวมนิ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,191
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0817636148 อีเมล์: samuchya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววริศรา นวมนิ่ม โทรศัพท์: 0805796265 อีเมล์: tan_warisara19@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]