• กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแขวงเภา

 

     1. นายสรวิชญ์  อินทรสุวรรณ                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ        

      2. นางปารณีย์  ทองสม                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

      3. นายประชุม  กาญจนถิ่น                                ผู้แทนองค์กรชุมชน                กรรมการ        

      4. นายมานะศักดิ์  ศรีแสง                                 ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ        

      5. นายธนาวุฒิ  อินทสุวรรณ                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

      6. นายเกรียงศักดิ์  บุญแก้ว                               ผู้แทนองค์กรศาสนา                กรรมการ

      7. นางเตือนจิตร  สุขสานต์                                ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

      8. นายจรูญ  เสนเรือง                                       ผู้แทนครู                                กรรมการ        

      9. นายสมชัย  ทองศรี                                      รก. แทนผู้อำนวยการโรงเรียน               กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-11 11:12:34 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแขวงเภา

นายสมชัย ทองศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,062
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแขวงเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075754039 อีเมล์: sch754039@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: ณรงค์วิทย์ กฤตชญานุกูล โทรศัพท์: 0818688376 อีเมล์: wit_3010@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]