• กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าจันทน์

 

  1. นายโชคชัย  เสนเรือง             ประธานกรรมการ

  2. นายมาโนช  อมรนิมิตร                   กรรมการ

  3. นายภราดร  เสนเรือง                      กรรมการ

   4. นายประชุม  กาญจนถิ่น                กรรมการ

   5. นายจตุพล  คงเพชร                      กรรมการ

   6. นายเกรียงศักดิ์  สุขใส                   กรรมการ

   7. นายกฤษฎา  ใจรักษ์                     กรรมการ

   8. นางสาวอาภร  ชนะภัย                  กรรมการ

   9. นางจิราภรณ์  สิทธิมาก               กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-30 10:16:52 น.

นางจิราภรณ์ สิทธิมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าจันทน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,282
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bantajunschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณูรวานี เจ๊ะปันจะ โทรศัพท์: 0836572015 อีเมล์: ืีnudwanee.1996@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]