โรงเรียนปทุมานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปทุมานุกูล

 

1.      นายสมจิต  ศิริมานะกุล                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

2.      นายอภินันท์  เชาวลิต                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

3.      นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกุล                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

4.      นายสมพงศ์  ปัจฉิมเพชร                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

5.      นายสมโชค  บุญฤทธิ์                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

6.      นายปรีชา  กาญจนวิวิน                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

7.      นายวีระวุฒิ  สุทธิเดช                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

8.      นายโอภาส  เชาวลิต                        ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

9.      นายสุชาติ  ถิรวิทย์วรกุล                             ผู้แทนครู                             กรรมการ

10.  นายสุชาติ  สุขชุม                           ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

11.  นางสาวสัญสนีย์ เศรษฐรชตะ              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

12.  นายสุมิตร  บุญวงศ์วิวัฒน์                  ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

13.  พระปลัดวิรุฬห์ รกฺขิตธมฺโม                 ผู้แทนพระภิกษุและหรือตัวแทน    กรรมการ

14.  พระครูปัญญา  กิตตยาธร                  องค์กรศาสนา                       กรรมการ

15.  นายพิพัฒน์  มหาสวัสดิ์                     ผู้อำนวยการโรงเรียน               กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-12 10:55:23 น.

นายมนตรี เจียรมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมานุกูล
นางเกษณิศา บุญไกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมานุกูล

นายบุญสม สุวรรณโน
นางสาวดาราวรรณ สุคตะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,768
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปทุมานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 521384 อีเมล์: patumanukul@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมานิตย์ พิมพิศาล โทรศัพท์: 0817287835 อีเมล์: patumanukul@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]