โรงเรียนวัดจันทาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดจันทาราม

 

1. นายสุคนธ์  เงินสยาม             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 ประธานกรรมการ

2. นางสาวรุ่งศรี  ถึงพร้อม          ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

3. นางวาสนา  มาเอียด              ผู้แทนครู                                      กรรมการ

4. นายสุวัฒน์  เงินสยาม            ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

5. นายไชยสิทธิ์  สมคิด             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

6. นางสุปราณี  ชัยชนะ              ผู้แทนศิษย์เก่า                              กรรมการ

7. พระครูอนันต์  ฐิตธัมโม          ผู้แทนพระภิกษุ                              กรรมการ

8. นายนิคม  มีพวกมาก            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

             9. นางสาวพัชรินทร์  ช่วยชู        ผู้อำนวยการโรงเรียน                       กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-20 09:20:22 น.

นางประภาพรรณ ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทาราม

นางสุพาณี ปลักปลา
นายสายัน บุญฤทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,246
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-772-005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: chantharam school โทรศัพท์: 075772005 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]