โรงเรียนวัดจันทาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดจันทาราม

 

1. นายสุคนธ์  เงินสยาม             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 ประธานกรรมการ

2. นางสาวรุ่งศรี  ถึงพร้อม          ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

3. นางวาสนา  มาเอียด              ผู้แทนครู                                        กรรมการ

4. นายสุวัฒน์  เงินสยาม            ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

5. นายไชยสิทธิ์  สมคิด             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

6. นางสุปราณี  ชัยชนะ              ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

7. พระครูอนันต์  ฐิตธัมโม          ผู้แทนพระภิกษุ                               กรรมการ

8. นายนิคม  มีพวกมาก             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

           9. นางประภาพรรณ  ทองสุข     ผู้อำนวยการโรงเรียน                        กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:57 น.

ไม่พบข้อมูล
นางประภาพรรณ ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทาราม

นางวาสนา มาเอียด
นางสุพาณี ปลักปลาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,982
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-772-005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เยาวรัตน์ ตรึกตรอง โทรศัพท์: 088-789-1082 อีเมล์: Yaowarat8004@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]