โรงเรียนวัดปากด่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดปากด่าน

 

1. นายประจักร  เห็นพร้อม            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2.นายครรชิต  โชติสุทธิ์                กรรมการ

3.นางวิภา    สมเขาใหญ่              กรรมการ

4.นายพรชัย  ถนิมกาญจน์            กรรมการ

5.นางนารี     เม่งห้อง                   กรรมการ

6.นายธงชัย  ตรึกตรอง                 กรรมการ

7.นายนพรัตน์  ศิริสุข                     กรรมการ

8.พระครูสุภัชยาภรณ์                     กรรมการ

9.นายณัฐวัฒน์  รักทอง                 กรรมการและเลขานุการ

8.พระครูสุภัทรชยาภรณ์         กรรมการ

9.นายประสิทธิ์  จันทร์แก้ว       กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

ไม่พบข้อมูล
นายชาญวิทย์ เกิดขุมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดปากด่าน

นางอมรทิพย์ แก้วสีทอง
นางวิลาวัณย์ พูนเพียรจัดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,842
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดปากด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0817473466 อีเมล์: wadpakdan2558@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอธิพร คงปรกติ โทรศัพท์: 0811374205 อีเมล์: piawpiaw137@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]