โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต

 

นายจักรี  ชาญณรงค์  ประธานกรรมการสถานศึกษา 

นายธรรมนูญ อ่อนหวาน กรรมการ

นายสุรชัย จิตต์มั่น กรรมการ

นายสุชีพ   ชื่นชม กรรมการ

นายชูศักดิ์  บริบูรณ์ กรรมการ

นายสมชาย โพธิสุวรรณ กรรมการ

นางสุจิรา พัฒนศิลป์ กรรมการ

นางพัชราพร ทรงอารมภ์ กรรมการ

นายกมล จันสว่าง กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-09 15:12:07 น.

นางสาววิจิตร ทลิกรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสวนศิขรบรรพต

นายมานะ ทรงอารมภ์
นางสาวอารีย์ ขนอมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,906
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 349215 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์ โทรศัพท์: 0819792789 อีเมล์: ring1403@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]