โรงเรียนบ้านปากลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปากลง

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากลง

 1. นางสาวจันทิมา  ศรีนุรัตน์           ประธานกรรมการ         มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. นายปรีชา   ราชประดิษฐ์           รองประธานคนที่ ๑       มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายอำนวย  จันทร์ชุม              รองประธานคนที่ ๒       มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายวันชัย   แก้วหีด                กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายประวัติ  ชูวิรัตน์                กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายไสว  จันทร์เอียด               กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นายดำรง  หนูเพชร                 กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นายปรียา  บุญชูช่วย               กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
 9. นางเบญญา  แก้วนุ่น               กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนศิษย์เก่า
 10. นายจำนงค์  แก้วเทพ               กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
 11. นายณรงค์  มะค่อม                 กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนองค์กรชุมชน
 12. พระสุรินทร์ ฉันตโก                 กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
 13. นางเกษร เพชรนิล                  กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
 14. นายวิสุทธิ์  ส่งนวล                  กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนครู
 15. นายมาณพ เสียมไหม                กรรมการและเลขานุการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-05-09 04:50:50 น.

นายมาณพ เสียมไหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากลง

นางสาวอุมาพร ดอกบัว
นางสาวปาวีณา ดวงมุสิกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,774
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075752633 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บุญญา ทรัพย์โสม โทรศัพท์: 0895948902 อีเมล์: kruboonya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]