โรงเรียนบ้านนบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนบ

 

1. นายจิราวุฒิ  เมืองสุวรรณ   ประธานกรรมการ

2. นายบุญสงค์  เกิดเรือง        กรรมการ

3. นายประมวล  แก้วนุ่น         กรรมการ

4. นางยุพา  สินลี่                     กรรมการ

5. นางลัดดี  คุณพิพัฒน์          กรรมการ

6. พระครูสังฆวิชัย วัชรินทร์ วชฺชรินโท  กรรมการ

7. นายรัชจิต  สมประสงค์       กรรมการ

8. นายสันติ  ปิ่นหอมกุล          กรรมการ/เลขานุก่าร

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางปุณยภา แก้วนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนบ

นางสาวรัตนากร สมสุข
นางสาวดารารัตน์ กั่งเซ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,804
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-845348 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เสาวณีย์ เพชรสงค์ โทรศัพท์: 0862723308 อีเมล์: p_saowa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]