โรงเรียนวัดโรงเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโรงเหล็ก

 

  1. นายจิ้ม สุวรรณรัตน์                         ประธานกรรมการ
  2. นายเจื่อน โชติกะ                           กรรมการ                                                    
  3. นางบุญสุดา เพชรพุทธ                    กรรมการ                                              
  4. นายล้วน ชูช่วย                              กรรมการ
  5. นางนิภาพร พลสวัสดิ์                      กรรมการ          
  6. นางอุไร จันทร์ภักดี                         กรรมการ                   
  7. พระครูสังวรจริยานุยุต                      กรรมการ         
  8. นางสุภา ทวีแก้ว                             กรรมการ                         
  9. นายอภินันท์  หนูณะ                       กรรมการและเลขานุการ                     

                            

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-22 11:04:28 น.

นายวัชรินทร์ ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโรงเหล็ก

นางสุภา ทวีแก้ว
นางอุษา นารถไพรินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,091
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโรงเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 307185 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายปวีร มีทรัพย์ โทรศัพท์: 0813701619 อีเมล์: omemimi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]