โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

 

1.       นายสถิตย์                  สิงห์แก้ว                    ประธานกรรมการ

2.       นายชัยพฤกษ์              สร้างผล                    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3.       นายสันติพงษ์              นิลรักษ์                     กรรมการผู้แทนครู

4.       นางสุมนรัตน์               สุขเกษม                    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5.       นายสุนทร                 วิมาน                       กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.       นางสาวจิตรลดา           เสรีวงษ์                     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7.       พระครูวรคุรานุกูล                                      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8.       เรือเอกอนิรุทธิ์             โรจน์บุญถึง                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9.       นาวาตรีสมควร            ผึ่งละม้าย                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.   นายเฉลิม                  บัวแก้ว                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11.   นายประสิทธิ์               มโนธีรวัฒน์                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.   นางมุกดารัตน์             กิไพโรจน์                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.   นายจารุวัฒน์              พรหมพงศ์                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.   นายมนตรี                  ยกเชื้อ                      กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-30 13:32:50 น.

นายมนตรี ยกเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา
นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา

นางสุภาภรณ์ อุดม
นางสาวอรอุมา พรมนุ้ย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,726
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7657-1500 อีเมล์: info@tmw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ สุขเอียด โทรศัพท์: 084-7474191 อีเมล์: mon_hukteam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]