โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต

 

1. นายวิทยา  หมื่นระย้า                  ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ         ประธานกรรมการ     

2. นายดำรง   พันธ์สวัสดิ์                 ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ

3. นายชรินทร์    สินราช                 ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ

4. นายสุชาติ  จันทร์ทอง                 ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ

5. นายสากล   เพชรมีศรี                 ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ

6. นายสุวิทย์  รุ่งแดง                     ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ

7. นายมนต์ชัย  หมื่นระย้า               ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ

8. พระครูรัตนสุธรรมาภรณ์              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                    กรรมการ

9. นายสมนึก  สุขเมือง                   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                     กรรมการ

10. นายสุชา   นาคถ่าย                ผู้แทนผู้ปกครอง                         กรรมการ

11. นางกฤษณา   ไชยหาญ             ผู้แทนครู                                  กรรมการ

12. นายอรุณ   ตั้นจัด                   ผู้แทนศิษย์เก่า                            กรรมการ

13. นางละหม้าย   พร้อมประเสริฐ     ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

14. นายสุรเชษฐ์   ช่วยมณี              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ

15. นายนันทวัฒน์  สุวรรณนิตย์           ผู้อำนวยการสถานศึกษา    เลขานุการ/กรรมการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-01-16 16:23:19 น.

นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์นิมิต

นางมนฤทัย แพศักดิ์
นางสาวธนิดา รามรงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,970
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077273501 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เสาวภา สงสมอ โทรศัพท์: 077273501 อีเมล์: saowapa_2533@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]