โรงเรียนบ้านนกงาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนกงาง

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายสมพร  ช่วยสองเมือง

ประธานกรรมการ

2.

นายสุภาพ  ผลขำ

กรรมการ

3.

นายเรวัต  นวลเขียน

กรรมการ

4.

นายย่าโกบ  ขุนช้าง

กรรมการ

5.

นายว่าหยัน  หมานหนำ

กรรมการ

6.

นายสุชาติ  การสมาน

กรรมการ

7.

นางสาวธิดา  ชูแก้ว

กรรมการ

8.

นายหมาดส๊ะ  หมานหนำ

กรรมการ

9.

นายถาวร  นวลเขียน

กรรมการ

10.

นางมยุรี  ทวีลาภ

กรรมการ

11.

นายอนันต์  อยู่คง

กรรมการ

12.

นายสมเกียรติ  แซ่ลี่

กรรมการ

13.

นายชัยพรรย์  ร่มเย็น

กรรมการ

14.

พระมหาพิพัฒน์  สุจิณุโณ

กรรมการ

15.

นายมนตรี  สังข์ชุม

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-23 08:54:04 น.

นายปรีชา อักษรพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนกงาง

นางเบญจมาศ วงศ์พัฒนกุล
นางสาววรรณวิษา เภาวิเศษสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,822
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]