• กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบางปรุ

 

 

นายพงษ์พัฒน์  พริ้มแก้ว 

ประธาน

นายโกเมน  เสนทอง 

กรรมการ

นายวิทยา  ทองใหญ่ 

กรรมการ

นางสุพรรัตน์  บุญทวี

กรรมการ

นายรพีพงศ์  พักร์พลเดช 

กรรมการ

นายสุชีพ  ทองสุย 

กรรมการ

นางธัญญา  แตงโต 

กรรมการ

นายโสภณ  ปานมณี 

กรรมการ

นายเริงชัย  รักเจริญ 

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-11 22:03:09 น.

นายจตุพร พิณเเก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางปรุ

นางสาวป.ศุกรกานต์ สว่างคีรี
นางสาวทิพย์ เมฆกกตาลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,374
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077843322 อีเมล์: bangpru@rnedu.go.th

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]