โรงเรียนคลองแดนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองแดนวิทยา

 

1.       นายสุวัฒน์     พรเจริญวิโรจน์               ประธานกรรมการ  

2.       นายไพรัช     เพชรแก้ว                          รองประธาน

3.       พระครูรัตนสุตากร                                   กรรมการ

4.       นายเคลื่อม   ช่วยคง                               กรรมการ

5.       นายพินิจ      จันทร์แก้ว                         กรรมการ

6.       นายสุภัทร   ขาวหนูนา                          กรรมการ

7.       นายสุชาติ    ชูสิงห์แค                            กรรมการ

8.       นายไพศาล   แก้วขวัญศรี                      กรรมการ

9.       นายไกรนรา           กล่อมสุข                กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-25 13:03:40 น.

นายไกรนรา กล่อมสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองแดนวิทยา
นายไพศาล แก้วขวัญศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองแดนวิทยา

นางพิชญาภรณ์ ขุนจันทร์
นายนิพล แก้วเวหา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,037
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองแดนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074318475 อีเมล์: phialchan18@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปิยนุช ปลอดเทพ โทรศัพท์: 0835377837 อีเมล์: phialchan18@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]