โรงเรียนบ้านต้นสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านต้นสน

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นสน

1. นายพิเชษฐ์  ขุนทอง        ประธาน

2. นายสุพล  ธรรมศิริ              กรรมการ

3. นายวีระพล  สังข์ทิพย์        กรรมการ

4. นายสมพงษ์ ภักดีสังข์      กรรมการ

5. นายสมปอง  พรหมเศรษฐ์  กรรมการ

6. นางอัมรา  สังข์ทอง           กรรมการ

7. นางนุชนาฎ  รักษาชุม       กรรมการ

8. นายชวลิต  ชูเรือง          กรรมการ

9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นสน  กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:03:11 น.

นางจุติมา เส็นหละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นสน

นางนงพะงา สมุหเสนีโต
นางนงนภัส ยศดำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,320
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-829920 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางวราภรณ์ ช่วยพิชัย โทรศัพท์: 062-0735133 อีเมล์: jeaw.warapon2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]