โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าข้าม

 

1.นายช่วง จัลวรรณา                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ

2.นายอรุณเดช จันแดง               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        รองประธานกรรมการ

3. นายธีระศักดิ์ จัลวรรณา           ผู้แทนองค์กรชุมชน                              กรรมการ

4.นายถิรพัฒน์ อินทกาญจน์        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

5.นางสุจินต์ เนียมตั้ง                  ผู้แทนผู้ปกครอง                                     กรรกมาร

6.นายกฤษฎา บุญถาวร              ผู้แทนครู                                                 กรรมการ

7.พระครูวิชาญโพธิวัฒน์              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                 กรรมการ

8.พระปลัดสุรพงษ์  อัครโต           ผู้แทนองค์ศาสนา                                   กรรมการ

9.นายพนัส จันทรัตน์                   ผู้แทนศิษย์เก่า                                        กรรมการ

10.นายประพันธ์ อินทกาญจน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

11.นายวิมล จตุราเพศ                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

12.นายนิตย์ บุญเปี่ยม                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

13.นายสว่าง วรรณเสน              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

14.นายอุดม อินทกาญจน์          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

15.นายเกียรติศักดิ์ วิเชียรรัตน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม           กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายประพันธ์ เสาะสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าข้าม

นางสุนี บุญถาวร
นางสาวนิภาพร อินธุระ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,872
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-9021 อีเมล์: krukrit_12@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกฤษฎา บุญถาวร โทรศัพท์: 0898786927 อีเมล์: krukrit_12@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]